Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Bangkok Orchidea KFT. által, ami hatályos: 2020. november 2-tól

 Tartalomjegyzék:

1. Általános adatok: Bangkok Orchidea Kft.

2. Preambulum

3. Kiemelt rendelkezések

4. Honlap látogatás és információkérés

5. Fiók regisztráció

6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

7. Szerződés teljesítése

8. Kedvezmények

9. Közreműködők

10. Kellékszavatosság

11. Termékszavatosság

12. Elállás

13.Ügyfélszolgálat

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszkezelés

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

15. Szerzői jogi feltételek

16. Technikai feltételek

17. Ászf hatálya

18. Záró rendelkezések

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bangkok Orchidea KFT.,

aki az Ananya Masszázs szolgáltatás értékesítője és a https://thai-masszazsbudapest.hu/

oldalon keresztül elérhető látogatói között, mint távollévők között létrejövő szolgáltatás adásvételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói

szerződésekre.

1. Bangkok Orchidea Kft. Adatai:

CÉGNÉV: Bangkok Orchidea KŌ.

SZÉKHELY: 1064. Budapest, Rózsa u. 48.

ADÓSZÁM:25894320-2-42

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: NAIH-127612/2017.

KÉPVISELI: Horváth István

E-mail cím: [email protected]

A jelen ÁSZF és az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések értelmezésében a

Forgalmazó, Vállalkozás és Ananya Masszázs kifejezések alatt egyaránt a Bangkok Orchidea

KFT-t kell érteni.

2. Preambulum

2.1.1. Az Bangkok Orchidea Kft-t (Az Ananya Masszázs fantázianevű masszázs szalon

fenntartóját) a jelen ÁSZF megalkotásánál a szolgáltatást igénybe vevők pontos, jól átlátható

tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte, a masszázsszolgáltatást igénylők elégedettségének elérése céljából.

3. Kiemelt rendelkezések

3.1.1. ÁSZF hatálya a https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető, online

fizethető szolgáltatásokra terjed ki és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő

szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában

korlátozás nélkül alkalmazandó.

3.1.2. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető honlapon a tájékozódás

és a szerződéskötés nyelve magyar.

3.1.3. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető honlapon kötött

szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Bangkok Orchidea Kft. valamennyi

szerződéses ügylethez egyedi szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a

szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló telefonos vagy

e-mailben érkező kérés alapján biztosítjuk, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló

számára a szerződés létrejöttét megelőzően elküldött visszaigazoló email üzenetben is

megtalálhatóak.

3.1.4. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető szolgáltatás vásárlásának

feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A

Bangkok Orchidea Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy a https://thaimasszazsbudapest.hu/ címen elérhető honlapon létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze

a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

3.1.5. A Bangkok Orchidea Kft. valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem

emeltdíjas) tarifa alapján hívható. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül

elérhető honlap használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási

feltételeit az Ön internetszolgáltatója határozza meg az Önök között e tárgyban hatályos

szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a Bangkok Orchidea Kft.-t megillető díj (emelt

díj) a honlap elérése alapján nem merül fel.

3.1.6. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető szolgáltatásokat a

„Kapcsolat” menüpont alatt található masszázs-szalonunkban tudja érvényesíteni és

felhasználni a Bangkok Orchidea Kft. által megküldött e-mail kinyomtatásával, vagy digitális

eszköz képernyőjén az e-mailt bemutatva tudja felhasználni.

3.1.7. Amennyiben a fogyasztó a papíralapú ÁSZFT tájékoztatások beszerzése nélkül

kezdeményez vásárlást a https://thai-masszazsbudapest.hu/címen keresztül elérhető

webáruházban, azzal a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik,

hogy a Bangkok Orchidea Kft. az ezen rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek

tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

3.1.8. A https://thai-masszazsbudapest.hu/címen keresztül elérhető webáruház felületeit

törekedtünk úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb eszközön keresztül egységes formában

elérhető és jól használható legyen. Mi abban hiszünk, hogy nem közvetíthetünk Ön felé eltérő

tartalmakat annak függvényében, hogy milyen eszközről keres fel bennünket. Ez ugyanakkor

igényelhet az Ön részéről bizonyos kompromisszumokat is, így felmerülhet, hogy a

számítógép nagy képernyőjén részletesebb információkat is megjeleníthetőnek látna egy

oldalon belül, ugyanakkor mobiltelefonon keresztül használva a képernyő egyes részeinek

nagyítása, vagy látást segítő eszköz használata szükséges az Ön számára.

3.1.9. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető webáruház műszaki

védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban kifejezetten

meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

3.1.10. A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a

későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a https://thai-masszazsbudapest.hu/

címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos

tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően

megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

3.1.11. A Bangkok Orchidea Kft. az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében

jár el.

4. Honlap látogatás és információkérés

4.1.1. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ címen keresztül elérhető Ajándékutalvány

rendelés rendszerben a masszázstípusok kiválaszthatóak. A szolgáltatásokról

(masszázstípusokról) bővebb tájékoztatást a honlapunkon és telefonos érdeklődés nyomán is

adunk.

5. Megrendelés menete és regisztráció

5.1.1. A különböző szolgáltatások megrendelése egy űrlap kitöltésével történik, ahol

személyes adatokat kérünk az ügyféltől. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki!

5.1.2. A honlapunkon állandó felhasználói fiókot regisztrálni nem lehet, ezért a személyes

adatokat nem tároljuk el csak a szükséges időtartamra.

5.1.3. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes

feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva

közvetlenül is elérhet.

6. Szerződés létrejöttének folyamata

6.1.1. A https://thai-masszazsbudapest.hu/ webáruházban kínált szolgáltatásokra vonatkozó

szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben

meghatározott módon.

6.1.2. A fenti 4. pontban leírt honlap látogatás során a tájékozódást követően az

„Ajándékutalvány rendelésre” kattintva tudja a szolgáltatást előre megvásárolni. Amikor az

űrlapot tölti ki, akkor tudja megadni a személyes adatait, az „ajándékozott” nevét, a

szolgáltatás (masszázs) típusát és a fizetési módot is ki tudja választani.

6.1.3. Bankkártyás fizetés, Banki átutalás és készpénzes módok közül választhat a

megrendeléséhez kapcsolódóan.

6.1.4. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz

kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses

feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat

érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem

tekinthetőek a https://thai-masszazsbudapest.hu/ webáruház által nyújtott szolgáltatás

ellenértékének, nem képezik a https://thai-masszazsbudapest.hu/ webáruház bevételét, ezek

mértékét nem mi határozzuk meg. A CIB kártyás fizetésről szóló vásárlói tájékoztató

megtekintéséhez !!!!!kattintson ide >> (pdf file)…….. !!!!!

6.1.5. Készpénzes fizetés esetén a Szalonunkban (kapcsolat menüpont) tudja kiegyenlíteni a

számláját készpénzben.

6.1.6. Az ajándékutalványt kinyomtatva vagy telefonon, az általunk kiküldött dokumentumot

bemutatva lehet érvényesíteni.

6.1.7. A „Virtuális Ajándékutalvány” kiválasztása esetén elég felmutatni a jogosult

személynek egy informatikai eszköz (például okostelefon) képernyőjén az utalványt a

szalonban, az érvényesítéskor.

6.1.8. A „Kinyomtatott Ajándékutalvány” esetén postai úton juttatjuk el az ajándékutalványt.

Érvényesítéséhez magát a dokumentumot kell felmutatni.

6.1.9. A rendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre Ön és a Bangkok Orchidea Kft.

között a kiválasztott szolgáltatások tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők

közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek

minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Amennyiben Ön a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként

minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet

hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a

Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.1.10. A szerződés létrejöttét követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk,

amennyiben a megrendelés során bankkártya fizetési módot választott. Bankkártya fizetési

mód választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele.

6.1.11. A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 72 órán belül emailben visszaigazoljuk

Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött

megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a

szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a

jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A fogyasztó elfogadja, hogy a Bangkok

Orchidea Kft a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a

https://thai-masszazsbudapest.hu/webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen

kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy nem ezek ilyen formában jönnek létre.

A Bangkok Orchidea Kft. által kiállított adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles

okiratként igazolják, hogy a szerződést a Bangkok Orchidea Kft. létrejöttnek tekinti és

tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is. Amennyiben a fogyasztó nem kívánja

beleegyezését adni a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő

visszaigazolásához papír alapú adóügyi bizonylattal kiegészítve, úgy erre Bangkok Orchidea

Kft. szalonjaiban tudunk számára lehetőséget biztosítani.

6.1.12. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 72 órán belül

nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

6.1.13. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel,

úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül

küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük

és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás

megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

6.1.14. A vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bangkok Orchidea Kft.-t a vásárló

által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email

elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért,

hibáért felelősség nem terheli. A Bangkok Orchidea Kft-t nem terheli felelősség továbbá az

abból adódó károkért, ha a vásárló személyes adataival visszaélnek és illetéktelenek számára

bármely, nem a Bangkok Orchidea Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válnak, és

ezekkel vásárlást követnek el.

7. Szerződés teljesítése

7.1.1. A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt szolgáltatásokat

Önnek legjobban megfelelő időpontban érvényesíteni (időpontfoglalás) és a megrendelt

szolgáltatást a legmagasabb színvonalon teljesíteni.

7.1.2. A szolgáltatást igénybevevő felelőssége, hogy a megfelelő egészségügyi állapotban

érvényesítse a szerződését: nyílt sérülésekkel, egyértelműen fertőzésgyanús tünetekkel

(aktuális járványügyi szabályozások és általános fertőzési betegségeket figyelembe véve)

lehetősége a Bangkok Orchidea Kft. alkalmazottjainak megtagadnia a szolgáltatást

(masszázst), illetve új időpontot ajánlhat.

7.1.3. A megtagadás tényét kölcsönösen elfogadható módon rögzítik: papíralapú

jegyzőkönyv, vagy jól azonosítható videófelvétel alapján.

8. Kedvezmények

8.1.1. Honlapunkon időszakos jelleggel tartunk akciós szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások

esetében az egyedi akciós ár visszavonásig érvényes. Az akciós árat az időpontfoglalás

időpontjában kell figyelembe venni. Ha az időpont a visszavonás utáni időpontra került

lefoglalásra, akkor is a foglaláskor érvényes árat kell figyelembe venni.

8.1.2. Bérletakcióink során lehetőség van meghatározott számú, előre kifizetett szolgáltatás

utáni meghatározott számú ajándékszolgáltatás igényebevételére. Erről az „Áraink”

menüpontban és a Bangkok Orchidea Kft. által üzemeltetett kommunikációs felületen

tájékoztatjuk a vásárlókat.

09. Szolgáltatás minősége

09.1.1. A szolgáltatásokra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a

fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt

mintatájékoztatóban foglaltak az érvényesek.

09.1.2. A Bangkok Orchidea Kft. alkalmazottjai, mint a szolgáltatást ténylegesen teljesítők,

kimagasló szakmai tudással rendelkeznek, ezáltal Ön a legjobb szolgáltatást kapja. Panasz,

észrevétel esetén a Szalonunkban található recepcióshoz tud fordulni, illetve írásban panasszal

tud élni cégünk vezetése felé (kapcsolat menüpont).

10. Elállás

10.1.1. A https://thai-masszazsbudapest.hu weboldalon kötött szerződés esetén a fogyasztót

az adott időpontra lefoglalt, vagy bérlet vagy ajándékutalvány formájában előre kifizetett

szolgáltatástól elállhat az időpontfoglalástól, a bérlet, vagy ajándékutalvány a szerződés

létrejöttétől számított 72 órán belül. Ha a lefoglalt időpont és a szerződés megkötésének ideje

között nincsen 72 óra, akkor pénz visszafizetést nem tudunk vállalni.

10.1.2. Az előző pont szerinti elállási jog gyakorlatható egy elállási nyilatkozat

megküldésével a Bangkok Orchidea Kft. 1. fejezetben megjelölt címére eljuttatva, postai úton

vagy e-mailben.

10.1.3. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található

elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű

nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen

pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

10.1.4. Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Bangkok Orchidea Kft.-vel

kötött szerződéstől, a Bangkok Orchidea Kft legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől

számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett

teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

10.1.5. A Bangkok Orchidea Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak

visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti

vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési

módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

10.1.6. A Bangkok Orchidea Kft. visszatartja az összeget, ha a fogyasztó a szolgáltatást már

igénybe vette, de azzal szemben kifogással élt, illetve ha csak egy részét használta fel (bérlet

esetén).

12. Ügyfélszolgálat

12.1.1. A Bangkok Orchidea Kft. abban érdekelt, hogy a látogatók és szolgáltatást

igénybevevők a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve, ezért bármilyen kritika,

probléma megoldásában érdekelt és minden észrevételt szívesen fogad.

12.1.2. Ügyfélszolgálatunkat eléri a honlapunk kapcsolat menüpontjában.

12.1.3. Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Bangkok Orchidea

Kft. kapcsolatfelvétel”

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszkezelés

13.1.1. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő

választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg a Kapcsolat

menüpontban található elérhetőségek valamelyikére (e-mail, postacím), amely egyben a

panaszügyintézés helye is. Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal

folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

13.1.2. A Bangkok Orchidea Kft. szalonjaiban személyes panaszbejelentésre is van

lehetőség, a panasz azonnali. Ilyen esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

13.1.3. A Bangkok Orchidea Kft. a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban

válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

13.1.4. A panasz elutasítása esetén a Bangkok Orchidea Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja

arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását

kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes

elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a

fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

13.1.5. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.2.1. Amennyiben a Bangkok Orchidea Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló

fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési

lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

§ Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak

megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi

hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás

lefolytatásáról;

§ Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi

szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos

fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást

kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó 

szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet,

egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,

kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat

címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

email cím: [email protected]

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

§ Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából

származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

14. Szerzői jogi feltételek

15.1.1. A https://thai-masszazsbudapest.hu oldalakon található szerzői alkotások szerzői jogi

védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a

Bangkok Orchidea Kft. minden őt megillető jogot fenntart.

15.1.2. A https://thai-masszazsbudapest.hu oldalak látogatói nem jogosultak a Bangkok

Orchidea Kft. szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások

másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő

hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény

rendelkezései irányadóak.

16. Technikai feltételek

16.1.1. A Bangkok Orchidea Kft. nyilatkozik, hogy https://thai-masszazsbudapest.huoldalain

működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot,

ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon

vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer

biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet

technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és

kockázatok elfogadását.

16.1.2. A Bangkok Orchidea Kft. által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott

eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Szabályzat”

tartalmazza.

17. Ászf hatálya

17.1.1. Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF

új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően

megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Bangkok Orchidea Kft.

fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor

törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF

hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

18. Záró rendelkezések

18.1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai

irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól;

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.);

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.).

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: BANGKOK ORCHIDEA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1064.

Budapest, Rózsa u. 48.; Tel.: +36 30 222 4499 email cím: [email protected])

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az

alábbi szolgáltatásra/Szolgáltatásokra (mint masszázsokra) irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / a szolgáltatás időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása[1]:

Kelt:

[1] Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén

Itt találsz bennünket

H: 10.00 - 21.00, K - SZo: 09.00 - 21.00, V: 09.00 - 20.00
Foglalás +36 30 222 4499

Nyitvatartás

Hétfőtől szombatig: 09:00 - 21:00
Vasárnap: 09:00 - 20:00

Cégünkről

Bangkok Orchidea Kft.
Székhely: 1196 Budapest, Rákóczi utca 129. földszint 3.
Cégjegyzékszám: 01 09 294905
Adószám: 25894620243